VOG

Als u lid wilt worden van de schietsportvereniging Alphen, en u bent 16 of ouder, dan bent u verplicht om een VOG aan te vragen en in te leveren samen met uw inschrijfformulier.

Hoe vraag u de goedkoopste VOG aan?
Ga naar www.aanvragenvog.nl

U klikt op “Nu regelen”

Vul de gegevens in en klik op “Volgende”

Vul de gegevens in en klik op “Volgende”

Je ziet dat lidmaatschap schietvereniging automatisch ingevuld wordt.
Je klikt dan op “Volgende”

Klik in hokje van Bevestigen en klik dan op “Verzenden en beatlen”

U ontvangt dan een mail van de Dienst Justis om het resterende bedrag van € 33,85 te voldoen.
Dan ontvangt u binnen enkele dagen uw VOG die u bij de sv Alphen inleverd.