SPONSORING

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Mede door en dankzij de inbreng van het bedrijfsleven krijgt schietsportvereniging Alphen de mogelijkheid om voor haar leden op zowel sportief- als sociaal gebied activiteiten te ontwikkelen, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gerealiseerd.
De redenen om onze vereniging te sponsoren zijn divers. Zo is een deel van onze sponsors uit emotionele- of sociale motieven een verbintenis met ons aangegaan. Of men vindt vanuit het gevoel van maatschappelijke betrokkenheid, dat de culturele en sportieve activiteiten in de bedrijfsomgeving een financieel zetje verdienen.
Maar natuurlijk ook uit puur commerciële overwegingen. Want door het ledenaantal in combinatie met de ligging van het sportpark Kerk & Zanen, langs de N11 heeft schietsportvereniging Alphen exposure en is daardoor een interessante partij voor bedrijven, die van onze club gebruik willen maken om naamsbekendheid te verkrijgen, te onderhouden of te behouden. Bedrijfsprofilering bij een sfeervolle- en familiaire schietsportvereniging in het Groene Hart. Een vereniging, met een dorpskarakter die in Nederland een goede naam heeft. Gebaseerd op de juiste omgang met normen en waarden en respect voor ieder individu. Door een bijdrage te leveren aan de sportieve prestaties van onze leden wordt uw naam op positieve wijze naar buiten gebracht.
Voelt u zich als ondernemer of particulier aangesproken door de uitstraling van onze vereniging? En denkt u dat u uit welke overwegingen dan ook met onze vereniging in zee wilt gaan? Wij verwelkomen u graag als sponsor van onze vereniging!

De sponsormogelijkheden binnen onze vereniging zijn legio om maar een aantal te noemen:

  • Hoofdsponsor van sv Alphen  (Reclame item op ons dak langs de N11)
  • Een of meerdere reclameborden op de schietbanen
  • Vermelding op de website met een link naar uw eigen website
  • Sponsoren van handboog /luchtdrukwapen voor een goed presterend lid
  • Tenue-, en/of trainingspakken met uw logo
  • Advertentie in het programmaboekje van onze open wedstrijd
  • Vlaggen voor de accommodatie

 Daarnaast beschikt sv Alphen ook over nog een aantal andere
sponsorvormen:

Evenementsponsoring:
sv Alphen is een club waar sfeer en prestaties samengaan. sv Alphen organiseert daarom diverse Toernooien voor zowel jeugd als senioren, waaraan de naam van de sponsor verbonden kan worden. De sponsoring kan zowel in financiële als materiële zin geschieden.

Accommodatiesponsoring:
sv Alphen beschikt over een moderne accommodatie waardoor het mogelijk is om bepaalde onderdelen van de accommodatie, zoals schietbanen en schietpunten, van de sponsornaam te voorzien. Ook zijn er mogelijkheden aanwezig om op vlaggen, spandoeken e.d. een reclame-uiting aan te brengen.

Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig naar de actuele tarieven voor de diverse vormen van sponsoring en reclame-uitingen? Neem dan contact met ons op! svalphen@kpnmail.nl

BTW:
Onze vereniging is verplicht vrijgesteld van heffing van btw. In de door onze vereniging aan de sponsors in rekening gebrachte bedragen is als zodanig geen btw begrepen.