Lidmaatschapskosten

ASPIRANTLID € 50,00
4 schietmomenten met begeleiding.
Als u besluit om na het aspirant lidmaatschap lid te worden dan
brengen wij 45 euro in mindering omdat u aspirantlid bent.

HANDBOOGSCHIETEN
Soort lidmaatschap SVA NHB Jaar
Junior – tot en met 17 jaar) € 137,00 € 29,00 € 166,00
Senior (18 jaar tot 65 jaar) € 157,00 € 58,00 € 215,00
Veteranen (65 jaar en ouder) € 127,00 € 58,00 € 185,00
2e en volgende gezinslid betaald € 140,00 € 58,00 € 198,00
1e gezinslid junior betaald € 120,00 € 29,00 € 149,00
2e+ gezinslid junior betaald € 60,00 € 29,00 € 89,00

LUCHTDRUKSCHIETEN + HFT
Soort lidmaatschap SVA KNSA Jaar
Junior – tot en met 17 jaar) € 137,50 € 42,50 € 180,00
Senior (18 jaar tot 65 jaar) € 157,50 € 42,50 € 200,00
Veteranen (65 jaar en ouder) € 123,50 € 42,50 € 166,00
2e en volgende gezinslid betaald € 140,50 € 42,50 € 183,00
1e gezinslid junior betaald € 120,50 € 42,50 € 163,00
2e gezinslid junior betaald € 80,50 € 42,50 € 123,00
3e etc. gezinslid junior betaald € 57,50 € 42,50 € 100,00

ACTION AIR
Soort lidmaatschap SVA
Senior (18 jaar tot 65 jaar) € 157,50
2e en volgende gezinslid betaald € 140,50
Evenement bijwonen € 5,00
(evenement bijwonen is op vrijdagavond.
bezoeker dient lid te zijn van de NABV.)

EXTRA KOSTEN
Inschrijfkosten voor SVA € 45,00
Inschrijfkosten KNSA € 42,50
Inschrijfkosten Senior NHB € 59,00
Inschrijfkosten Junior NHB € 29,00

Iedereen, vanaf 16 jaar, die zich als lid wilt inschrijven dient in het bezit te zijn van een geldig VOG.
VOG = Verklaring Omtrent Gedrag.

VOG formulier aan te vragen bij uw gemeente en door onze sectretaris in te vullen.

In november van het lopende jaar wordt u de factuur gestuurd voor het lidmaatschap van de bond.
In januari wordt de factuur gestuurd voor het SVA lidmaatschap voor het nieuwe jaar.
Elke schutter dient lid te zijn, per dicipline, van de bond.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Ieder lid dat zijn/haar lidmaatschap wilt opzeggen kan dit alleen doen met het hiervoor bestemde uitschrijfformulier.
Het uitschrijfformulier is verkrijgbaar in de telkamer of download het formulier met onderstaande link en lever dit in, in de telkamer of bij een van de bestuursleden.

KLIK HIER VOOR UITSCHRIJFFORMULIER.
Opzeggen betekent dat u wel het lidmaatschap van het lopende jaar moet voldoen of nog moet voldoen.
Opzeggen moet 2 maanden voor 1 december van het lopende jaar gemeld zijn anders loopt het lidmaatschap voor het volgende jaar nog een jaar door.

Prijzen 2020 – prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.