Lidmaatschapskosten

ASPIRANTLID € 50,00
4 schietmomenten met begeleiding.
Als u besluit om na het aspirant lidmaatschap lid te worden dan
brengen wij 45 euro in mindering omdat u aspirantlid bent.

HANDBOOGSCHIETEN
Soort lidmaatschap SVA NHB Jaar
Junior – tot en met 17 jaar) € 137,00 € 29,00 € 166,00
Senior (18 jaar tot 65 jaar) € 157,00 € 58,00 € 215,00
Veteranen (65 jaar en ouder) € 127,00 € 58,00 € 185,00
2e en volgende gezinslid betaald € 140,00 € 58,00 € 198,00
2e gezinslid junior betaald € 120,00 € 29,00 € 149,00
3e+ gezinslid junior betaald € 60,00 € 29,00 € 89,00

LUCHTDRUKSCHIETEN + HFT
Soort lidmaatschap SVA KNSA Jaar
Junior – tot en met 17 jaar) € 158,00 € 42,50 € 180,00
Senior (18 jaar tot 65 jaar) € 157,50 € 42,50 € 200,00
Veteranen (65 jaar en ouder) € 123,50 € 42,50 € 166,00
2e en volgende geinslid betaald € 140,50 € 42,50 € 183,00
2e gezinslid junior betaald € 141,00 € 22,00 € 163,00
3e gezinslid junior betaald € 101,00 € 22,00 € 123,00
4e etc. gezinslid junior betaald € 51,00 € 22,00 € 73,00

ACTION AIR
Soort lidmaatschap SVA
Senior (18 jaar tot 65 jaar) € 157,50
2e en volgende gezinslid betaald € 140,50
Evenement bijwonen € 5,00
(evenement bijwonen is op vrijdagavond.
bondsafdracht doet de schutter zelf naar de NABV.)

EXTRA KOSTEN
Inschrijfkosten voor SVA € 45,00
Inschrijfkosten KNSA € 42,50
Inschrijfkosten Senior NHB € 59,00
Inschrijfkosten Junior NHB € 29,00

Iedereen, vanaf 16 jaar, die zich als lid wilt inschrijven dient in het bezit te zijn van een geldig VOG.
VOG = Verklaring Omtrent Gedrag. Aan te vragen bij uw gemeente.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Ieder lid dat zijn/haar lidmaatschap wilt opzeggen kan dit alleen doen met het hiervoor bestemde uitschrijfformulier.
Het uitschrijfformulier is verkrijgbaar in de telkamer.
Opzeggen betekent dat u wel het lidmaatschap van het lopende jaar moet voldoen of nog moet voldoen.
Opzeggen moet voor 1 december van het lopende jaar gemeld zijn anders loopt het lidmaatschap voor het volgende jaar nog een jaar door.

Prijzen 2020 – prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.