sv ALPHEN IS GESLOTEN
TOT
1 JUNI 2020 ! ! ! ! !

DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP SCHOONMAAK, ONDERHOUD
EN ALLE VERDERE ACTIVITEITEN.

Zijn er vragen, onduidelijkheden of wil je info?
Bel naar een bestuurslid of mail naar bestuur@svalphen.nl

Het Groene Hart Toernooi 2020

Met de moeilijkste beslissing van de ruim 50 jaar dat de sv Alphen bestaat, heeft het bestuur en met pijn in ons hart besloten om vanwege het CORONA virus het Groene Hart Toernooi 2020 te laten vervallen. Mede omdat bijna alle wedstrijden van welke tak van sport ook verplaatst gaan worden, en ook dat er grote evenementen waar ter wereld dan ook niet door gaan.

Wij zijn er van overtuigd dat het een goede beslissing is geweest, zeker om de gezondheid van de schutters en ons te beschermen. Daarbij gaan wij kijken of het GHT 2020 verplaatst naar een later tijdstip.

Wij zijn een actieve vereniging waar zeer uiteenlopende takken van de schietsport worden beoefend. Onze schutters streven naar een serieuze beoefening van de sport in een veilige omgeving. Echter, zo serieus als we schieten, zo ontspannen zijn we in de gezellige kantine waar de resultaten op de baan onder het genot van een hapje en drankje worden besproken.

Doordat wij een middelgrote vereniging zijn kom je mensen tegen uit alle lagen van de bevolking en iedereen beleeft zijn sport op zijn eigen manier. Onze vereniging is een grote familie waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen kleur en rijkdom, iedereen is van harte welkom. Wij hebben de beschikking over een 10 meter en 18 meter banen. Naast het organiseren van schiettrainingen en wedstrijden voor onze leden organiseren wij ook wedstrijden waar schutters uit het hele land (en soms zelfs het buitenland) op afkomen.

Voor nieuwe leden hebben wij een eigen opleidingsprogramma, waardoor nieuwe schutters op een veilige en verantwoorde wijze geïntroduceerd worden binnen de schietsport.

Kennismaken?

Wil je vrijblijvend kennis maken, kom een kijkje nemen bij onze vereniging. Je kunt hier een afspraak maken voor een bezoek.

Spreekbeurt jeugdlid Dora

Dora is een van onze jeugdige handboogschutters.
Zij heeft met dit filmpje en de uitleg van de handboogsport het cijfer 10 behaald.
Gefeliciteerd met dit mooi resultaat Dora!

Veel gestelde vragen

Je vraagt op locatie naar het inschrijfformulier dat je ter plekke invult. Zorg ervoor dat je een pasfoto, legitimatie en je VOG bij je hebt. Na inlevering ontvang je van onze penningmeester een factuur. Zodra deze voldaan is wordt je aangemeld bij de bond. De Verklaring Omtrent Gedrag is niet van toepassing op jeugdluchtschutters tot 16 jaar en voor het handboogschieten.
De vereniging is toegankelijk voor eenmalig schieten. Hiervoor kunt u het formulier op onze website voor invullen en wij maken na ontvangst een afspraak met u zodat wij genoeg tijd aan u kunnen besteden.
Veiligheid staat voorop, zeker bij schieten met wapens. Daarom krijg je eerst een aantal weken instructie. Je gaat eerst een overeenkomst aan als Aspirant-lid. Hiermee kan je 4 x komen schieten onder begeleiding, leert de techniek van het schieten, maar vooral ook hoe je veilig schiet, zonder jezelf en je mede schutters in gevaar te brengen. Hierna wordt er van je verlangt wat je keuze gaat worden, wordt je lid of vond je het fijn maar is niet jouw ding!
Elk lid van de sv Alphen mag een verenigingswapen gebruiken. Gebruik zolang je nog geen eigen wapen bezit. Wel wordt verlangt dat je op den duur een eigen wapen hebt zodat ook andere nieuwe leden een verenigingswapen kan gebruiken. Voor gebruik van verenigingswapens wordt een kleine vergoeding van 1 euro in rekening gebracht. Dit dient men vooraf te betalen samen met de schietkaarten.
Sv Alphen is aangesloten bij de KNSA “Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie”. De KNSA is de instantie die in Nederland het klimaat schept en onderhoudt, waarin de schietsport kan gedijen. Daarbij staan voor de KNSA de belangen van zowel de recreatieve als wedstrijdschutter voorop. De KNSA ontstond aan het einde van de jaren zestig toen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters, de schietvereniging De Vrijheid en de Nederlandse Luchtbuksfederatie samen gingen. De KNSA telt inmiddels circa 680 aangesloten verenigingen met bijna 40.000 sportschutters.
Schietsport is, misschien in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, een sport van rust en concentratievermogen. Je probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen en dat lukt je absoluut niet met machogedrag en grootheidswaanzin. Op de schietbanen gelden zeer strenge veiligheidseisen, een wapen alleen is niet gevaarlijk, echter een wapen in de handen van een persoon wel! Om schietsport te kunnen uitoefenen moet je lid zijn van een schietsportvereniging. Bij onze vereniging schieten we met luchtdrukwapens, Handbogen en Action Air wapens. Wij hebben voor iedere discipline een aantal van deze wapens die vrij gebruikt kunnen worden door onze leden. Voor Action Air geldt echter een minimum leeftijd van 16 jaar. Schietsport beoefen je dus hoofdzakelijk in verenigingsverband. Hierdoor heb je altijd te maken met andere leden zoals een verenigingsbestuur, wedstrijdleiders, baancommandanten enz. Leden met wie je het heel gezellig kunt hebben. Schietsport is een levendige sport met veel mogelijkheden en diverse disciplines.
Op onze vereniging worden op de 9 schietbanen die er tot beschikking zijn verschillende disciplines geschoten: Lucht Pistool Lucht Geweer Handboog Action Air (parcoursschieten in zo’n snel mogelijke tijd
De verklaring omtrent het gedrag vraagt u aan in uw gemeente en wordt door de gemeente van uw woonplaats afgegeven en bewijst dat er vanuit Justitie geen bezwaar is ( onbesproken gedrag en een blanco strafblad ) om u als van een schietvereniging toe te laten, en dat u op de vereniging om mag gaan met wapens. Deze aanvraag is nodig vanaf 16 jaar.
Sv Alphen is aangesloten bij de NHB “Nederlandse Handboog Bond”. De NHB is de instantie die in Nederland het klimaat schept en onderhoudt, waarin de handboogsport kan gedijen. Daarbij staan voor de NHB de belangen van zowel de recreatieve als wedstrijdschutter voorop. In 1973 wordt de naam van de NBvH gewijzigd in Nederlandse Handboogbond (N.H.B.). Deze landelijke bond gaat zich voornamelijk op de internationale disciplines van de sport richten. Zij sluit zich aan bij het Nederlands Olympisch Comité (NOC-NSF). De NHBA telt inmiddels circa 227 aangesloten verenigingen met bijna 10.500 sportschutters.
Sv Alphen is aangesloten bij de NABV “Nederlandse Airsoft Sportbond”. Het is belangrijk dat er een belangenvereniging voor de airsoft sport in Nederland actief is. Enerzijds voor het verenigen van de sportbeoefenaars en het actief ondersteunen van de sport zelf. Maar daarnaast ook voor het behouden van de regulering van airsoft apparaten in Nederland. Datgene waarvoor de NABV zich jarenlang heeft ingezet. Zonder deze regulering is het niet mogelijk airsoft in Nederland te beoefenen. De NABV is een non-profit organisatie. We hebben geen winstoogmerk en zetten alle gelden in voor het algemeen belang van de airsoft sport. Wij worden ondersteund door enthousiaste vrijwilligers, die airsoft zelf met veel plezier uitoefenen en zich geheel belangeloos inzetten voor de sport.
Jazeker. Vrouwen hebben een betere concentratievermogen dus is deze sport goed voor vrouwen.Bij sv Alphen hebben we ca. 15 vrouwelijke leden.
Nee/Ja, we hebben een zomerstop van ca. 4 weken, in die maanden wordt er dus niet geschoten. De sluiting gaat in overleg met de schutters. Op de donderdagavond zijn we alleen geopend.
Op dit ogenblik is er geen wachtlijst. We organiseren het wel zo dat iedereen aan zijn/haar schiet momenten kan komen.
Jaarlijks wordt er onderling om het clubkampioenschap gestreden. Verder worden er door diverse verenigingen Open wedstrijden uitgeschreven waaraan zowel individuen als teams deel kunnen nemen. Bovendien is er voor alle sportschutters om deel te nemen aan Districts- en Afdelings Kampioenschappen. Daarnaast is er nog de NK (Nederlandse Kampioenschap). De sv Alphen organiseert jaarlijks in april het Groene Hart Toernooi waar schutters uit geheel Nederland aan deelnemen.

Nieuw fiets of accessoires nodig?