Vertrouwenspersonen

Uitleg functie vertrouwenspersoon.

Waarvoor kun je bij een vertrouwenspersoon terecht? Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor zaken in de omgang, communicatie, trainingen en wijze van leidinggeven die jou hebben gekwetst en tot doel of als gevolg hebben dat je, je niet veilig voelt. Jij bepaalt wat kwetsend is. Jij bepaalt wie er over je grens is gegaan. Het kan gaan over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.

(SEKSUELE) INTIMIDATIE
Seksuele intimidatie is de ‘als ongewenst ervaren (seksueel getinte) aandacht, in welke vorm dan ook’. Dit is een subjectieve definitie. Wat voor de één nog net kan, wordt door de ander als onprettig of zelfs ontoelaatbaar ervaren. Voorbeelden van (seksuele) intimidatie zijn (seksueel getinte) grapjes en opmerkingen, handtastelijkheden, (seksueel getinte) e-mails, maar ook aanranding en verkrachting.

AGRESSIE, GEWELD, PESTEN EN DISCRIMINATIE
Agressie, geweld, pesten en discriminatie kunnen zowel fysiek als psychisch zijn. Voorbeelden zijn grapjes maken ten koste van een ander, treiteren, roddelen, maar ook bedreigen, intimideren, onder druk zetten en schoppen en slaan.

WAT KUN JE DOEN
Het is te gemakkelijk om te stellen dat je direct duidelijk moet maken dat je van dergelijk gedrag niet gediend bent. In de praktijk is dat niet zo eenvoudig. We hebben het immers over intimidatie. Mochten je eigen interventies, geen of onvoldoende effect sorteren of durf je betrokkenen niet aan te spreken, dan kun je contact zoeken met je leidinggevende of met en vertrouwenspersoon Hoe gaat de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te werk? De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emotie. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De vertrouwenspersoon staat naast jou en neemt het probleem niet van jou over. Jij hebt de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreekt met jou de mogelijkheden. Samen worden de voor- en nadelen van de oplossingen in kaart gebracht. Je wordt geholpen een eigen, passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit hele proces en je mag ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen.

WIE ZIJN DE VERTROUWENSPERSONEN?
Gerard Hoogeveen is bereikbaar tel: 06 20609950 of per mail; svalphen@kpnmail.nl
Jettie Westinga Tel: 06 55104930 of per mail; jankevisser@xs4all.nl

Sv Alphen – Amerikalaan 160 – 2408 TX Alphen aan den Rijn