Onze mensen

Dagelijks bestuur

                             aart-vd-nagel                       
Gerard Hoogeveen                    Aart van der Nagel               Petra van Rosmalen
voorzitter                                    secretaris                              penningmeester
svalphen@kpnmail.nl                  bestuur@svalphen.nl             svalphen@kpnmail.nl                                                                             
vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@svalphen.nl

Functionarissen

bouw-de-graaf                                                                                                 
Bouw de Graaf                         Peter Gerth                               Vacant – handbooglid                   Jetty Westinga
wedstrijdleider                           wedstrijdleider                            wedstrijdleider                                 administratie en vertrouwenspersoon
Luchtdrukschieten                    Hunter Field Target                     Handboogschieten                   
bestuur@svalphen.nl               bestuur@svalphen.nl                  bestuur@svalphen.nl                      vertrouwenspersoon@svalphen.nl

Trainers en Coaches luchtdrukschieten

aart-vd-nagel                                                                               

Aart v. d. Nagel          Gerard Hoogeveen                                       Erwin ter Hofstede         Albert Thijsse  

Trainers handboogschieten

                                                                                        
Thom van Es               Gail Bertrand               Ronald v. Rosmalen            Jan v. Rosmalen                          


Contactpersonen voor

                                    bouw-de-graaf                                  aart-vd-nagel         
Gerard Hoogeveen       Gail Bertrand                   Bouw de Graaf              Peter Gerth                   Aart v.d. Nagel          
Sponsoring                     Handboogschieten            Luchtdrukschieten          HFT                               Luchtdrukschieten      
Website                          Wedstrijdleider                  Onderhoud                      Wedstrijdleider              In-Uitschrijvingen
Facilitair                                                                   Dictrict-3Lucht                                                       Facilitair
Evenementen                                                           Wedstrijdleider
Bar beheer

Sponsorcommissie

Gerard Hoogeveen

 

Facilitair

               
Ria van der Nagel            Petra Hoogeveen