Onze mensen

Dagelijks bestuur

                             aart-vd-nagel                       
Gerard Hoogeveen                    Aart van der Nagel               Petra van Rosmalen
voorzitter                                    secretaris                              penningmeester
svalphen@kpnmail.nl                  bestuur@svalphen.nl             svalphen@kpnmail.nl                                                                             
vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@svalphen.nl

Functionarissen

bouw-de-graaf                                                             
Bouw de Graaf                         Gail Bertrand                             Jetty Westinga
wedstrijdleider                           wedstrijdleider                             administratie en vertrouwenspersoon        
Luchtdrukschieten                    Handboogschieten                   
svalphen@kpnmail.nl              svalphen@kpnmail.nl                  vertrouwenspersoon@svalphen.nl                 

Trainers en Coaches luchtdrukschieten

aart-vd-nagel                                                                               

Aart v. d. Nagel          Gerard Hoogeveen                                       Erwin ter Hofstede         Albert Thijsse  

Trainers handboogschieten

                                                                                        
Thom van Es               Gail Bertrand               Ronald v. Rosmalen            Jan v. Rosmalen                          


Contactpersonen voor

                                    bouw-de-graaf                    aart-vd-nagel         
Gerard Hoogeveen       Gail Bertrand                   Bouw de Graaf                Aart v.d. Nagel          
Sponsoring                     Handboogschieten            Luchtdrukschieten            Luchtdrukschieten                   
Website                          Wedstrijdleider                  Onderhoud                        In-Uitschrijvingen
Facilitair                                                                   Dictrict-3Lucht                   Facilitair                                
Evenementen                                                           Wedstrijdleider
Bar beheer

Sponsorcommissie

Gerard Hoogeveen

 

Facilitair

               
Ria van der Nagel            Petra Hoogeveen