Toen tot heden . . . .

Wij presenteren u hierbij onze zwervingen door Alphen en de daarbij behorende foto’s.
Wanneer u op de eerste foto klikt krijgt u een presentatie van de daarbij behorende foto’s uit die periode. U kunt de foto nog groter te maken door onderin op pijlen te klikken.


Veel kijkplezier!

Er wordt nog regelmatig gewerkt aan deze pagina’s.

1965 – 1967 ……….IJsclubgebouw

Door de inzet van de Hr. Frans van de Klip en de Hr. Chris van Velzen werd in Sept. 1965 de Schietsportvereniging Alphen opgericht, waarbij de Hr. F. de. Klip de eerste voorzitter was.
Besloten werd om de donderdag als clubavond te laten fungeren, wat heden nog het geval is.
Een kleine aantekening, vanaf het eerste uur zijn er op dit moment nog 3 leden actief, te weten ;
Leo Looijnstein, Gerard v.d. Nieuwendijk en Willem Groenevelt.
De allereerste clubavond was in het toenmalige IJsclubgebouw.

1965 - 1967 = IJsclub gebouw
Dit is het ijsclub gebouw waar de schietvereniging haar eerste onderkomen kreeg.
« van 4 »

1967 – 1970 ……….Stationsstraat

Na ongeveer 2 jaar is men verhuisd naar de Stationsstraat, in een pand van automobielbedrijf Baay,
alwaar de schuifdeuren er uit gebroken moesten worden, om op 10 meter te kunnen schieten.
Men had daar de beschikking over een eigen bar. Ook daar moest men weg, en keerde wederom
terug naar het IJsclubgebouw. In deze periode was de Hr. Gerrit Spek voorzitter.

1967 - 1970 = Stationsstraat 21 op zolder
« van 4 »

1967 – 1970 ………. Wijkgebouw “Bethel”

In 1970 verhuisde men wederom, ditmaal naar wijkgebouw “Bethel”. Na het aftreden van Gerrit Spek als voorzitter, werd in 1975 besloten tot het benoemen van een nieuwe voorzitter, wat een verhaal op zich zelf is. In een nogal tumuleuze vergadering werd op zeer democratische wijze de voorzitter gekozen, die op dat
moment niet aanwezig was. Maar hij nam het sportief op, en begon aan zijn voorzitterschap, de naam;
Aad Turnhout. In 1993 werd het wijkgebouw “Bethel” helaas verkocht, en weer op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd, dankzij wethouder de Jong gevonden. De nieuwe locatie werd een boerderij, geheten de “Herrezen Haerd” aan de Hoorn.

1970 - 1993 = Gebouw Bethel
Hier konden we schieten. We moesten elke avond de banen opbouwen.
« van 12 »

1993 – 1997 ………. Boerderij “Herrezen Haerd”

De nieuwe locatie de “Herrezen Haerd”. Door veel eigen inbreng werd de garage omgetoverd tot kantine, de stal omgebouwd tot schietruimte. In deze locatie hebben wij voor het eerst een Afdelings Kampioenschap georganiseerd.
De beheerder was de I.P.A., onder leiding van Tim en Tine Sporre. In Oktober 1997 werd de boerderij getroffen door een brand, dus weer op zoek naar een nieuwe locatie.
Deze werd – dankzij Marius Spruijt – bij Korfbalvereniging TEMPO, (in de kantine).

1993 - 1997 = Herezen Haerd
Het woonhuis en een deel van de boerderij werd door brand verwoest.
« van 10 »

1997 – 1998 ……….kv Tempo

Korfbalvereniging TEMPO. Inmiddels was het bestuur met de gemeente in onderhandeling over het opzetten van een nieuw clubgebouw. Na een half jaar veel praten met Aart Turnhout, Hetty Rolvink en Gerard Hoogeveen en met de medewerking van wethouder van de Veen –Meerstad werd het licht op groen gezet, en konden we eindelijk beginnen met het bouwen van ons eigen clubgebouw aan de Den Uijlsingel.

1997 - 1998 = kv Tempo
Hier werden wij opgevangen na de brand in de boerderij. We schoten in de kantine.
« van 2 »

1998 – 2012 ………. Den Uijlsingel

Vanaf 9 mei 1998, het graven van de riolering, het plaatsen van porta-cabines, het zelf inrichten van
de kantine, bar en de schietbaan, werd op 10 september 1998 het geopend door van de Veen- Meerstad, en ingeluid met een daverend kanonschot van de Hr. Jan van der Lande.
Na 25 jaar voorzitter stopte Aad Turnhout, en werd Gerard Hoogeveen zijn opvolger.
Helaas, Januari 2011 kregen we het verzoek om binnen enkele weken het pand te verlaten.
Volgens de Gemeente had Pro-Rail de ruimte nodig, voor aanleg van een 2e spoorlijn. Dankzij de samenwerking tussen gemeente en voornamelijk wethouder Du Chatinier en Gerard Hoogeveen, kregen we de sleutel van het pand in de Albert Einsteinweg.

1998 - 2012 = Den Uijlsingel
« van 3 »

2011 – 2016 ………. A. Einsteinweg

Begin maart zijn we begonnen met het opbouwen van de nieuwe schietruimte, en het ontmantelen
van het oude verenigingsgebouw. 3 weken later was alles klaar, waarbij aangetekend, dat met de hulp van de leden, dit nooit in zo korte tijd was gebeurd. Vanaf 1 April 2011 viel het eerste schot.
Na vele onderhandelingen met de gemeente in 2015, door in geloven, met waar wij mee bezig zijn, en het volhouden van de voorzitter Gerard Hoogeveen. Voor namelijk met de wedhouder Michel Du Chatenier en Annemieke Reekers.
En mede met de garantie van de gemeente en SWS, (Stichting Waarborgsom Sport) zijn de akten in januari 2016 getekend voor bouw aan de Amerikalaan 169.

2012 - 2016 = A. Einsteinweg
« van 80 »

1 maart 2016 ………. Amerikalaan

Uiteindelijk zijn de heipalen geslagen op 1 maart 2016, het was heel koud, maar toch, een gedenkwaardig momentje.
Door allerlei mis communicatie, het graven van geulen voor de fundering, werd op dinsdag 19 april 2016 beton gestort voor de fundering.
Op woensdag 11 mei werden de eerste spanten (15 ton staal) geplaatst, en is er ’s avonds een capsule geplaatst in de fundering, door Willem Groenevelt en Wei-Ying Drubbel. Op dinsdag 17 mei wordt begonnen aan de beplating.
Begin juli 2016 is het nieuwe pand af. En in februari 2017 werd het pand officieel in gebruik genomen.

1 - maart - 2016 = Amerikalaan
Het schietsportcentrum van de schietvereniging Alphen.
Luchtdrukschieten - Handboogschieten - Action Air - Hunter Field Target.
« van 3 »